El. parduotuvės taisyklės

 

I. Bendrosios nuostatos

 1. Attis internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą ir įsigyjant prekes Attis, įmonės kodas 305047590, PVM mokėtojo kodas LT100012232514, registracijos adresas J.Tumo-Vaižganto 144-40, LT-72274 Tauragė, Lietuva, duomenys kaupiami ir saugojami LR Juridinių asmenų registre, (toliau – Attis arba Pardavėjas) Parduotuvėje.
 2. Attis turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).
 3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo Attis Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir su jomis sutinka, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo sutikimą su Taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu Attis, priešingu atveju laikoma, jog
 4. Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.
  Attis atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar kitos nepageidaujamos pasekmės kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
   

II. Privatumo politika

  1. Klientui pageidaujant gauti Attis informacinius pranešimus, klientui sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.
  2. Slapukas – tai mažas tekstinis failas, siunčiamas į kiekvieno asmens, besilankančio svetainėje, įrenginį, iš kurio yra prisijungiama prie svetainės ir laikinai tame įrenginyje išsaugomas. Kito vizito svetainėje metu, jūsų naršyklė nuskaitys slapuką ir perduos informaciją atgal svetainei arba elementui. Slapukų svetainėje renkama informacija padeda atpažinti svetainės lankytoją, išsaugoti lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Slapukai attis.lt svetainėje skirti:
    • Užtikrinti nuoseklų svetainės funkcionalumą
    • Užtikrinti prekių krepšelio funkcionalumą
    • Priminti apie patikusias prekes
    • Rinkti puslapio lankymo statistiką

Norėdami ištrinti visus savo kompiuteryje išsaugotus slapukus, skaitykite naudojamos naršyklės gamintojo instrukcijas, kurias rasite naršyklės meniu spustelėję „Pagalba“.

Pastaba: ištrynę mūsų slapukus negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų svetainės galimybėmis.

  1. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – Sutartis arba Pirkimo-pardavimo sutartis) sudarymui ir prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; gimimo data (kai prašoma), gyvenamosios vietos adresas (kai prašoma), adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti užsakymo formoje prašomi nurodyti būtini duomenys. Attis patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami Sutarties vykdymo ir prekių pristatymo tikslais. Attis įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Attis partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
  2. Klientas, užsiregistruodamas Attis Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Užsiregistruodamas Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes Attis Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Attis atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės ir/ar galimų Kliento nuostolių. Visi veiksmai, atlikti naudojant Kliento prisijungimo duomenis, laikomi atliktais Kliento ir Klientas prisiima visą atsakomybę dėl veiksmų, atliktų naudojant jo prisijungimo duomenis.Klientas visiškai atsako už jo registracijos formoje ir/ar užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą.
  3. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant Attis Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).
  4. Attis patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.
    

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

  1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
  2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas (jei jis dar nėra užsiregitravęs ir prisijungęs prie sistemos) turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
  3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų. Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas ir kaina.
  4. Paskutiniame žingsnyje sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš išsiunčiant užsakymą. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis, kitaip, bus laikoma, kad Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis.
  5. Klientui patvirtinus užsakymą, Parduotuvė gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir Parduotuvės yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto atsiskaitymo būdo apie atsiskaitymą už prekes.
  6. Klientui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
  7. Parduotuvė gavusi pranešimą, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą už padarytą užsakymą, įsipareigoja įvykdyti užsakymą.
  8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
  9. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
  10. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

  1. Kiekvienos Parduotuvės prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės.
  2. Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
  3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
  4. Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais.
  5. Parduotuvė parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai raštu Parduotuvės nurodytu el. paštu arba telefonu, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Parduotuvės ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Parduotuvė per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
  6. Parduotuvės įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
   1. Parduotuvė įsipareigoja perduoti prekes kurios atitinka informaciją nurodytą prie kiekvienos prekės.
   2. Parduotuvė įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Parduotuvė neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame Parduotuvei.
   3. Parduotuvė visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.
   4. Parduotuvė nurodo pristatymo laiką prie kiekvienos prekės, todėl Klientas, prieš darant užsakymą, turi atkreipti dėmesį į galimai skirtingus pristatymo terminus.
   5. Parduotuvė įsipareigoja nurodyti visą informaciją susijusią su preke ir jos pristatymu, bei susisiekti su Klientu tuo atveju, jeigu dėl nepriklausančių nuo Parduotuvės aplinkybių, nepavyksta atitinkamai atlikti pateikto užsakymo.
   6. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

V. Prekių pristatymas

Pristatymo kaina – 2,50 eur į DPD pasirinktą paštomatą arba 3,90 eur DPD kurjerio pristatymo paslauga jūsų pasirinktu adresu, nepriklausomai nuo siuntos svorio ir dydžio.

Pristatymas 2-3 darbo dienos. Siuntos pristatomos darbo dienomis 8-18 val.

Kitos pristatymo į namus sąlygos:

    • Prekes pristatome per 2-3 darbo dienas. Išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali prailgėti iki 7 darbo dienų, bet tokiais atvejais būsite iš anksto informuoti apie tai telefonu ir/ar el. paštu;
    • Prekių pristatymui į Kuršių Neriją taikoma atskira kainodara. Pasirinkus pristatymą į Kuršių Neriją su Jumis bus atskirai susisiekta dėl galutinės pristatymo kainos. Pristatymo kaina į Kuršių Neriją prasideda nuo 25 € (su PVM), ir gali kilti atitinkamai nuo siuntos svorio ar siuntų skaičiaus;
    • Nuo 30 kg siuntoms taikoma atskira kainodara. Pasirinkus prekes, kurių bendras svoris viršija 30 kg, su Jumis bus atskirai susisiekta dėl galutinės pristatymo kainos;
    • Užsakyme pasirinkus „bankinis pavedimas“ mokėjimo būdą prekių pristatymo terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kai yra gaunamas mokėjimas;
    • Apie numatomą siuntos pristatymo laiką bei siuntos numerį DPD informuos SMS žinute arba el. paštu;Prekių pristatymo metu, kurjeriui pareikalavus, turėsite parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

Praėjus 2 d. nuo užsakymo įvykdymo ir jo neapmokėjus, užsakymas automatiškai anuliuojamas. Lauksime Jūsų užsakant kitą kartą.

Atkreipiame dėmesį – priimant siuntą atidžiai įvertinkite siuntos būklę.
Visais atvejais siuntas pakuojame ir išsiunčiame tvarkingas ir sandarias. Jei matote akivaizdžių siuntinio pažeidimų ar atidarymo žymių, būtinai nufotografuokite pakuotę prieš ją atidarant. Jeigu nėra abejonės, kad produktas viduje pažeistas, atsisakykite priimti siuntą, atitinkamai pažymėję priežastį kurjeriui ir informavę mus eshop@attis.lt

Atkreipiame dėmesį – išsaugokite pirkimo dokumentą ir produktų etiketes.
Perkant internetu dažnai pasitaiko neatitikimų. Kad produkto grąžinimo ar pakeitimo procesas vyktų sklandžiai, prašome išsaugoti visas produkto etiketes. Nenukabinkite jų kol neįsitikinsite, kad konkretus modelis tinka ir atitinka visus lūkesčius, ir bus sėkmingai nešiojamas. 

Atvejų, kai prekių pristatymas į namus gali prailgėti iki 7 d. d., pavyzdžiai: Užsakyta išpardavimo metu, kai užsakymų kiekis yra neprognozuojamas ir dėl to yra galimas užsakymų administravimo užvėlinimas;

VI. Prekių grąžinimas arba keitimas

  1. Jei gausite prekę su gamykliniu defektu arba pažeistą siuntimo metu, šią prekę pakeisime nauja, sumažinsime prekės kainą arba grąžinsime sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekių grąžinimo išlaidas apmokėsime mes.
  2. Remiantis valstybiniu „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumų“ 18 punktu: „Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti pinigus dėl šių taisyklių 1p. nurodytų priežasčių netenkinamas įsigijus šias prekes: parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus, vyriškus, berniukų, moteriškus ar mergaičių apatinius drabužius, kūdikių drabužėlius, pėdkelnes, kojines, puskojines ir kitus panašius dirbinius, pižamas ir panašius dirbinius, liemenėles, juosmenis, korsetus ir panašius dirbinius, patalynės reikmenis, žaislus“.
  3. Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo prekių pardavimo dienos pakeisti ją analogiška preke. Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, tai pirkėjas turi teisę per šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą terminą grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.
  4. Grąžinama ar keičiama prekė:
   • Turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, pridėjus pirkimo dokumentą per 14 dienų nuo pirkimo dienos.
   • Grąžinamos prekės turi būti nenaudotos, tinkamos tolimesnei prekybai ir su gamintojo etiketėmis (avalynė grąžinama su originaliomis gamintojo pakuotėmis). Naudotos prekės gali būti grąžinamos tik tais atvejais, kai atsiranda defektai ne dėl natūralaus susidėvėjimo priežasčių. (kokybiškos prekės su nukirptomis etiketėmis atgal nepriimamos!).
   • Klientas turi teisę grąžinti prekes Jam patogesniais būdais, kai grąžinimo išlaidas padengia pats, iš anksto informuojant mus el. paštu arba telefonu. Prekes grąžinkite adresu: UAB „Ataria“, parduotuvė „ATTIS”, Bažnyčių g. 4 , Tauragė,  LT-72253 per pašto ar kitą kurjerių tarnybą.
   • Pinigų grąžinimas atliekamas vėliausiai per 14 kalendorinių dienų (dažniausiai per 1-2 d.d.), skaičiuojant nuo tada, kai užsakymo produktai pasiekia mūsų el. parduotuvės vadybininkus. Įvertinus, kad produktai yra tinkami tolimesnei prekybai, pinigai yra grąžinami bankiniu pavedimu į sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas už užsakymą. Pinigai už pristatymą negrąžinami.

Negrąžinamos prekės, kai perkama fizinėje parduotuvėje: kūdikių / mažų dydžių rūbai (iki 24 mėn. dydžiai); Ir apatiniai rūbai (termo rūbai, kojinės, pėdkelnės);

  1. Jeigu jūs norite pakeisti ar grąžinti prekę – parašykite mums eshop@attis.lt ir pateikite šią informaciją:
   • Grąžinamos prekės pavadinimą;
   • Vardą, pavardę, kvito ar užsakymo numerį;
   • Grąžinimo priežastį.

Per dvi darbo dienas nuo Jūsų pranešimo gavimo patikslinsime ir suderinsime prekių grąžinimo tvarką ir sąlygas.


Jei Jūsų netenkina attis.lt parengtas atsakymas į Jūsų rašytinę pretenziją, prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

 

 

 

 

 

 • Krepšelyje nėra produktų.